Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen består af:

SvenSven Riskær
President, Acting
Mobil: +45 2321 9714, Email: sven@riskaer.com

Sven har som direktør for IFU arbejdet med private investeringer i Afrika siden 1978. Under orlov i 1983-85 Vice President for Africa i IFC (Verdensbankens IFU). Han er bestyrelsesmedlem i Africa Management Services Company (AMSCO).


Troels justeret

Troels Baagland
Board Secretary
Mobil: + 45 6014 4612, Email: trobaa@gmail.com

Leder af Studieadministrationen ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og daglig leder ved Center for Afrika-studier 2001-2008. Har især rejst i det østlige og sydlige Afrika.


Peter Schønsted2Peter Schønsted
Board Treasurer
Tlf.nr: +45  3819 7176, Mobil: + 45 5094 1125                               Email: peter.schoensted@webspeed.dk

Peter har arbejdet hos Den Danske Ambassade i Ghana 1966–68 og besøgt alle 54 afrikanske lande. Medlem af Afrikaselskabet siden 1970 og bestyrelsen siden 1971 – som kasserer siden 1977.


Henrik portræt web

Henrik Flensborg
Board Member
Mobil: +45 2024 2636, Email: hfhfic@msn.com

Henrik har været udstationeret for ØK i Sydafrika og været direktør for Fanmilk i 2007-8 på Elfensbenskysten. Rejse- og forretningsaktiviteter primært i det vestlige og sydlige Afrika.


Marianne BS

Marianne Buhrkal Sørensen
Board Member

Mobil: +45 2828 0684, Email: mbs@ceppbranding.com

Marianne har siden 2006 arbejdet som Strategic Communications Consultant i primært Tanzania, men også i de øvrige østafrikanske lande og Malawi. Hun er founder af firmaet CEPP branding.


Jens Erik Møllenbach
Board Member
Mobil: +45 2173 6324, E-mail: jenserik@mollenbach.com

Jens Erik har boet i Nigeria i 1995 – 2011 og har bl.a. været  Adm. Direktør i R. T. Briscoe Nigeria PLC og Fan Milk PLC. Han har besøgt de fleste lande i det østlige og sydlige Afrika.