Det Danske Afrika Selskab (The Danish Africa Society) blev stiftet i 1965 af en kreds af danske med interesse for og erfaring med Afrika. I dag er vi over 150 medlemmer.

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for Afrika, dets befolkning og natur, historie og udvikling.

Vores aktiviteter
Selskabet arrangerer en række møder med foredrag og udflugter i årets løb. Tema’erne er varierede, men de har altid relation til Afrika. Møderne afholdes som middag eller anden selskabelig sammenkomst, der tillader medlemmerne at udveksle erfaringer og synspunkter, møde nye mennesker med interesse for Afrika og udbygge et personligt netværk.